Ferritin RIA Kit

کیت سنجش فریتین به روش رادیوایمونواسی نام
تعیین کمی غلظت فریتین به روش رادیوایمونواسی در سرم انسان نام کامل کیت
Anemia RIA kits نام دسته
100 تعداد تست
Immunoradiometric assay اساس آزمایش
ng/ml 2000-0 محدوده شناسایی
lµ 25 نمونه سرم نمونه
ng/ml 0.022 حساسیت
60 دقیقه مدت زمان آزمایش
45 روز عمر مفید

مواد موجود در کیت

1. لوله­‌های پوشانده شده با آنتی بادی منوکلونالFerritin : (100 لوله).

2. تریسر I125 (1 ویال 20 میلی لیتری)

3. استانداردهای فری تین: 0, 5, 20, 50, 250, 500, 1000, 2000 ng/ml در بافر حاوی نگهدارنده (8 ویال، 1 میلی لیتری).

4. Serum Diluent ( 1 ویال 12 میلی­لیتری )

5. سرم کنترل (1ویال 1 میلی لیتری)

موادی که در کیت وجود ندارند

1. آب دیونیزه

2. سمپلر µl200-25 و lµ1000 ( استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف پلاستیکی برای دقت بیشتر توصیه می شود)

3. دستگاه گاما کانتر

مقدمه :

مولکول فریتین از 24 زنجیره پروتئینی تشکیل شده است که وزن مولکولی هر زنجیره D 20000 است. وظیفه اولیه فریتین ذخیره کردن آهن در بافت­های بدن است که از همین طریق سلول­ها را از اثرات سمی آهن غیر متصل محافظت می­کند. فریتین با غلظت بالا در کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد. در بخش مرکزی ساختمان کروی هر مولکول فری تین 4500- 3000 اتم آهن فریک ‏ (‏‎Fe3+‏‏‎) وجود دارد که تقریبا 20 درصد آهن بدن را تشکیل می دهند. مقدار کمی فریتین در سرم وجود دارد که رابطه مستقیمی با ذخایر بافتی فریتین دارد. لذا از اندازه گیری فریتین سرم برای تعیین ذخایر آهن بدن استفاده می شود.

غلظت سرمی فریتین بازتابی از تغییرات ایجاد شده در مقدار آهن به علت سن و جنس است. اندازه گیری فریتین سرم در تشخیص کمبود و زیادی آهن بدن اهمیت دارد و از آن برای تشخیص کم خونی فقر آهن از سایر کم خونی با علل مختلف استفاده می شود. در موارد طبیعی مقدار متوسط در زمان تولد بالاست که بتدریج در زمان طفولیت کاهش پیدا می­کند تا اینکه در زمان بلوغ یک افزایش پیشرونده در ذخیره آهن در جنس مذکر دیده می­شود که باعت بالا رفتن فریتین می­شود. در جنس مونث در سنین باروری سطح فریتین کاهش پیدا می­کند که این حالت تا زمان یائسگی وجود دارد، بعد از آن سطح فریتین سرم افزایش پیدا می­کند.

افزایش فریتین سرم در هموکروماتوز ارثی و سایر شرایط تجمع آهن نظیر تالاسمی ها رخ می دهد. افزایش ملایم فریتین در شرایط التهاب حاد ناشی از عفونت، جراحت یا تومور و بیماری­های کبدی مشاهده می شود.

اساس آزمایش :

کیت رادیوایمونومتریک اسی (Radio metric assay Immuno) سنجش FERR بر اساس واکنش غیر رقابتی تک مرحله ای می باشد. در این آزمایش از دو آنتی بادی FERR مونوکلونال بسیار اختصاصی با توانایی تشخیص دو ملکول اپیتوپ متفاوت استفاده می شود. یک آنتی بادی بصورت فاز جامد کوت شده در لوله و دیگری بعنوان I125 TRACER استفاده می شود. هر دوی این آنتی بادی ها همزمان با آنتی ژن های FERR موجود در استاندارد، سرم کنترل و نمونه واکنش می دهند. مواد غیر اختصاصی در مرحله شستشو از واکنش خارج می شوند. میزان فرم اکتیویته موجود در لوله با غلظت FERR نمونه رابطه مستقیم دارد. استانداردهای FERR با غلظت مشخص همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد مقدار شمارش در مقابل غلظت FERR ، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.