Rapid BAR Drug Test

رپید تست باربیتورات نام
مواد مخدر نام دسته
25/50 تستی تعداد تست
300 ng/ml حد مرزی (Cut off)

این تست جهت تشخیص کیفی باربیتورات در ادرار می­باشد که تنها برای استفاده دارویی و تشخیص in vitro مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می­نماید و حساسیت این تست ng/ml300 می­باشد. (Cut off:300ng/mL)

مواد موجود در کیت:

1. بروشور

2. نوار تست

نوار تست حاوی ذرات آنتی بادی مونوکلونال ضد باربیتورات و ترکیب پروتئین –باربیتورات کنژوگه شده می­باشد .آنتی بادی بز در خط کنترل (C) به کار برده می­شود.

مواد مورد نیاز که در کیت وجود ندارد:

1. ظرف جمع اوری نمونه

2. تایمر

مقدمه:

باربیتورات: این دارو با کاهش تحریک‌پذیری در نورون عمل می‌کند. باربیتورات­ها به عنوان داروی مسکن، هیپنوتیک و ضد تشنج مورد استفاده درمانی قرار می­گیرد. این دارو عموما به صورت خوراکی به شکل کپسول یا قرص مصرف می­شود. مقدار مصرف این دارو برای کوتاه مدت 400میلی گرم در روز به مدت 2 تا 3 ماه می­باشد. این دارو از لحاظ کلینیکی به طور قابل توجهی اعتیادآور می­باشد. نشانه های کاهش دارو پس از پرهیز از استعمال دارو به قدری شدید است که می­تواندکشنده باشد. تنها مقدار خیلی کمی از دارو (کمتراز 5 درصد) از طریق ادرار دفع می­شود. دوره ردیابی باربیتورات­­ها در ادرار4 تا 7 روز می­باشد.

اساس روش:

تست رپید ادرار باربیتورات یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می­باشد. داروهایی که در نمونه ادرار ممکن است یافت شوند با داروهای حاصل از متابولیک کبد برای اتصال به آنتی بادی­ها در رقابت هستند .در طی آزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می­کند. اگر باربیتورات موجود در ادرار زیر ng/ml 300 باشد محل­های اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی بادی را در تست پر نمی­کند . آنتی بادی که بر روی ذرات موجود است به وسیله باربیتورات ترکیب شده جذب خواهد شد و از خود یک خط رنگی در ناحیه خط تست (T) برجای خواهد گذاشت. چنانچه سطح باربیتورات بالایng ∕ ml 300 باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل­های اتصال آنتی بادی­های باربیتورات را اشغال می­کند . اگر وجود باربیتورات در نمونه ادرار مثبت باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) به علت رقابت دارویی تشکیل نخواهد شد در حالی که اگر نمونه ادرار حاوی مقادیر باربیتورات کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناحیه یک خط رنگی ظاهر می­شود. به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل (C) آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است.

برخی از داروهایی که ممکن است با تست تشخیص باربیتورات مثبت کاذب ایجاد کند:

  • فنی توئین
  • دوناتول و برخی قرص‌های خواب‌آور