Rapid PCP Drug Test

رپید تست فن سیکلیدین نام
مواد مخدر نام دسته
25/50 تستی تعداد تست
25 ng/ml حد مرزی (Cut off)

این تست جهت تشخیص کیفی فن سیکلیدین در ادرار می باشد که تنها برای استفاده دارویی و تشخیص in vitroمورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می­نماید و حساسیت این تست ng/ml 25 می­باشد (Cut off:25ng/ml)

مواد موجود در کیت:

1. بروشور

2. نوار تست

نوار تست حاوی ذرات متصل به آنتی بادی مونوکلونال ضد فن­سیکلیدین و ترکیب پروتئین – فن­سیکلیدین کنژوگه شده می­باشد. آنتی بادی ثانویه تهیه شده در گونه بز نیز برای خط کنترل به کار گرفته شده است .

مواد مورد نیاز که در کیت وجود ندارد:

1. ظرف جمع اوری نمونه

2. تایمر

مقدمه:

فن سیکلیدین(PCP) یک داروی توهم زا می­باشد که بعنوان داروی بیهوشی در عمل جراحی در دهه 50 به بازار آمد. این دارو پس از مدتی از بازار جمع آوری شد زیرا بیماران پس از استفاده از آن دچار توهم و هزیان گویی می­شدند. فن­سیکلیدین به شکل پودر، کپسول و قرص مصرف می­شود. پودر آن را به صورت استشمام بعد از مخلوط کردن آن با ماری جوآنا و علف مصرف می­شود . فن­سیکلیدین در بیشتر مواقع به صورت استشمام مصرف می­شود اما می­تواند به صورت تزریق بین وریدی ، کشیدن از داخل بینی یا خوراکی نیز مصرف شود . پس از مصرف با دز پایین این حس به مصرف کننده دست می­دهد که سبک بال شده و خلقش از حس رضایتمندی به سمت افسردگی تغییر می­کند. آسیب رساندن به خود یکی از اثرات مخرب فن­سیکلیدین می­باشد . فن­سیکلیدین را می­توان در ادرار پس از مصرف در عرض 4 تا 6 ساعت به مدت 7 تا 14 روز ردیابی کرد . که بستگی به عواملی مانند میزان متابولیک ، سن مصرف کننده ، وزن ، فعالیت و رژیم دارد . فن­سیکلیدین از طریف ادرار به صورت داروی تغییر نیافته (19 تا 4 درصد) و متابولیت­های کنژوگه شده (30 تا 25 درصد) خارج می­شود .

اساس روش:

تست رپید فن­سیکلیدین یک روش ایمونواسی بر پایه اتصال رقابتی می­باشد. در طی آزمایش نمونه ادرار از طریق خاصیت مویینگی به سمت بالا حرکت می­کند.. اگر فن­سیکلیدین موجود در ادرار زیر ng/ml 25 باشد محل­های اتصال به ذرات پوشیده شده از آنتی بادی را در تست پر نمی­کند . آنتی بادی که بر روی ذرات موجود است به وسیله فن­سیکلیدین ترکیب شده جذب خواهد شد و از خود یک خط رنگی در ناحیه خط تست (T) برجای خواهد گذاشت. چنانچه سطح فن­سیکلیدین بالایng ∕ ml 50 باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) ظاهر نخواهد شد زیرا همه محل­های اتصال آنتی بادی­های فن­سیکلیدین را اشغال می­کند. اگر وجود فن­سیکلیدین در نمونه ادرار مثبت باشد خط رنگی در ناحیه خط تست (T) به علت رقابت دارویی تشکیل نخواهد شد در حالی که اگر نمونه ادرار حاوی مقادیر فن­سیکلیدین کمتر از سطح مورد نظر در آزمایش باشد در این ناحیه یک خط رنگی ظاهر می­شود . به منظور روند کنترل، همیشه یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل(C) آشکار می­شود که نشان دهنده حجم مناسبی از نمونه می­باشد که به غشا افزوده شده است.

برخی از داروهایی ممکن است با تست فن سیکلیدین مثبت کاذب ایجاد کند:

  • دکسترومتورفان
  • دیفن هیدرامین
  • ایمی پرامین
  • کتامین
  • مپریدین
  • تیوریدازین
  • ونلافاکسین