HIV 1+2 Ab ELISA Kit

کیت سنجش HIV 1,2 به روش الایزا نام
کیت تشخیص ویروس نقص ایمنی انسانی به روش الایزا در سرم انسان نام کامل کیت
HIV ELISA kit نام دسته
96 تعداد تست
antigen Sandwich ELISA اساس ازمایش
کالیبراتور مثبت و منفی محدوده شناسایی
λ 100 نمونه
99.8% حساست
~75 Min مدت زمان آزمایش
12 ماه از تاریخ تولید عمرمفید

کیت Anti HIV 1,2 ELISA یک آزمایش الایزا به منظور شناسایی کیفی آنتی یادی های ضد ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) تایپ 1و 2 در سرم یا پلاسمایانسان می­باشد.

مواد موجود در کیت:

1. پلیت پوشانده شده با آنتی ژن نوترکیب HIV 1,2: (1 پلیت، 96 چاهک).

2. کنترل منفی: محلول بافر پایدار شده با پروتئین

3. کنترل مثبت 1: محلول بافر پایدار شده با پروتئین

4. کنترل مثبت 2: محلول بافر پایدار شده با پروتئین

5. HRP- کونژوگه: آنتی ژن های نوترکیب HIV 1,2 کونژوگه شده با HRP

6. بافر شستشوی غلیظ: PBS (20X)

7. محلول رنگزا A: محلول پراکسیداز اوره

8. محلول رنگزا B: TMB محلول در اسید سیتریک

9. محلول متوقف کننده واکنش: محلول اسید سولفوریک رقیق شده دو مولار

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست:

1. سمپلرهای میکرولیتری دقیق

2. آب مقطر

3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس.

4. کاغذ جاذب رطوبت

مقدمه:

HIV مخففhuman immunodeficiency virus به معنی ویروس نقص ایمنی انسان و از خانواده رتروویروس هاست که به دو زیر گروه HIV2, HIV1 تقسیم می شوند. سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS ) توسط این ویروس ایجاد می شود . پراکندگی ویروس نوع 1 در تمام جهان و ویروس نوع 2 بیشتر در غرب آفریقا و مناطق محدودی از جهان میباشد . از هنگام ورود ویروس ایدز تا مثبت شدن نتیجه آزمایشگاهی که نشانگر آلودگی فرد است حدود 2تا 12 هفته و گاهی تا 6 ماه طول می کشد (window period ) افرادی که رفتارهای پرخطر داشته اند اما تست HIV منفی است لازم است سه ماه بعد و در صورت تداوم رفتار پرخطر هر 6ماه آزمایش HIV را تکرار نمایند . از آنجا که آنتی بادی از طریق مادر آلوده وارد بدن جنین شده تا 18 ماهگی در بدن باقی می ماند . از بین روشهایی که امروز برای تشخیص این بیماری کاربرد دارند الایزا از حساسیت مناسبی برخورداراست که برای تست اولیه از آن استفاده می شود . این کیت برای تعیین آنتی بادی اختصاصی علیه HIV2 وHIV1 دارای حساسیت بالایی است . نمونه های مثبت با این روش بایستی با روش Western Blot مجدداٌ تست و تائید شوند .

اساس روش:

Anti-HIV 1,2 ELISA یک کیت Ag-sandwich enzyme immunoassay با دو مرحله انکوباسیون است که در آن از نوارهای پلی استیرنی دارای چاهک هایی استفاده می شود که قبلآ با آنتی ژن های HIV نوترکیب بیان شده و در E.Coli (Recombinant ,HIV-1 gp41, gp120 ) پوشش داده شده است. نمونه سرم یا پلاسمای بیمار افزوده می شود و طی مرحله انکوباسیون اول، اگر آنتی بادی های اختصاصی HIV ½ وجود داشته بااشند در داخل چاهک ها به دام می افتند. سپس برای حذف پروتئین های آزاد سرم چاهک ها شستشو می شوند. دسته دوم از آنتی ژن های نوترکیب که همان اپیتوپ های آنتی ژن های داخل چاهک را بیان کرده و کونژوگه شده با انزیم HRP هستند افزوده می شود، و طی انکوباسیون دوم، آنها به آنتی بادی به دام افتاده متصل خواهد شد. برای حذف کونژوگه آزاد، چاهک ها شستشو می گردد، و محلولهای رنگزا به چاهک ها افزئده می شود. در چاهک های حاوی ایمنو کمپلکس (ساندویچ) آنتی ژن-آنتی بادی- آنتی ژن (HRP) ، محلول های رنگزای بی رنگ توسط HRP کونژوگه متصل شده هیدرولیز می شوند و محلولی آبی رنگ تولید می کنند. پس از توقف واکنش با اسید سولفوریک رنگ آبی به زرد تبدیل می شود. مقدار شدت رنگ که به ترتیب متناسب با مقدار آنتی بادی های به دام افتاده در چاهک ها، و موجود در نمونه است را می توان سنجید. چاهک های حاوی نمونه های منفی برای ANTI-HIV ½ بی رنگ باقی میماند.