نشست طرح جامع غربالگری کشوری سرطان دهانه رحم در شرکت پادیاب طب

در تاریخ 31 خردادماه  1402 ، نشست طرح جامع غربالگری کشوری سرطان دهانه رحم در سالن جلسات کارخانه پادیاب طب با حضور ریاست محترم اداره سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سرکار خانم دکتر مودب شعار، مدیرکل محترم آزمایشگاه مرجع سلامت جناب آقای دکتر وطن خواه، سرکار خانم دکتر فرزامی ریاست آزمایشگاه مرجع سلامت، جناب آقای دکتر آرش کیا استادیار بخش تحقیقات ویروس شناسی انستیتو پاستور، جناب آقای دکتر دولت یار و  سرکار خانم دکتر گنجی کارشناسان آزمایشگاه مرجع سلامت، جناب آقای مهندس خوش آبی کارشناس اداره سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، جناب آقای مهدی مهدویان صدر مدیرعامل شرکت پادیاب طب ، سرکار خانم فرزانه مشیری مدیر آزمایشگاه و مدیران شرکت پادیاب طب برگزار گردید. در پایان این نشست از روند انجام پروژه و زیرساخت های طرح در آزمایشگاه های شرکت پادیاب طب بازدید به عمل آمد.