تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت پادیاب طب و دانشگاه علوم پزشکی ایران

در راستای ایجاد زمینه همکاری­ های علمی- تحقیقاتی و صنعتی متقابل و بهره­ مندی از ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی- پژوهشی و تولیدی تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری مشترک ما بین شرکت پادیاب طب متعلق به هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز رشد قمر دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه ایران تا تاریخ آبان ماه 1404 منعقد شد.

بنا بر این گزارش این تفاهم نامه فی مابین دانشگاه علوم پزشکی ایران به نمایندگی جناب آقای دکتر حسین کیوانی (معاون محترم تحقیقات و فناوری) ، آقای دکتر محمد تقی جغتایی ریاست مرکز رشد قمر  و دانشکده فناوری های نوین پزشکی و شرکت پادیاب طب به نمایندگی جناب آقای مهدی مهدویان صدر (مدیر عامل) منعقد گردید.

     شایان ذکر است مشارکت در تامین نیازهای علمی و فناورانه طرفین(شامل تجهیزات، مواد آزمایشگاهی،کارگاهی و نشریات و کتب علمی)، استفاده از توان علمی اعضای هیئت علمی، تشکیل میزگردها و نشست های علمی-تخصصی با محوریت طرح های صنعتی و انتقال تجربیات در حوزه علوم پزشکی و همکاری در تجاری سازی یافته های پژوهشی تولید محور از محورهای این تفاهم نامه می باشد.