بازدید کمپانی Fapon تأمین‌کننده‌ی آنتی بادی و آنتی ژن و مواد اولیه مولکولار

کمپانی Fapon Biotek یکی از بزرگترین تولید‌کننده‌های آنتی بادی و آنتی ژن جهت تست‌های عفونی و تومورمارکر می‌باشد که در حال حاضر به چندین کشور اروپایی و آمریکایی محصولات خود را عرضه می‌نماید. پیرو مذاکرات انجام شده جهت تولید کیت‌های تشخیصی عفونی و تومورمارکر، مسئولین ارشد این کمپانی در محل شرکت پادیاب طب حضور یافته و طی جلسه‌ایی در خصوص نحوه‌ی شروع همکاری بین دو شرکت، مذاکره گردید.

بازدید کمپانی Fapon Biotek