بازدید پروفسور Partha Basu رئیس دپارتمان غربالگری سازمان بهداشت جهانی (WHO) از آزمایشگاه جامع غربالگری HPV

پروفسور Partha Basu رئیس دپارتمان غربالگری سازمان بهداشت جهانی (WHO) در تاریخ 9 آذر ماه سال 1396 از آزمایشگاه جامع غربالگری HPV بازدید نمودند. الگو گرفتن از شیوه اجرای برنامه غربالگری برای کشورهای با درآمد کم از اهداف این دیدار بود. پروفسور Basua همچنین بر امکان همکاری ایران در اجرای برنامه‌های غربالگری کشورهای منطقه خاورمیانه تاکید نمودند.

بازدید پروفسور Partha Basu رئیس دپارتمان غربالگری سازمان بهداشت جهانی