بازدید دکتر Slim Slama رئیس دپارتمان بیماری‌های غیر‌واگیر سازمان بهداشت جهانی (WHO) و پروفسور Ashrafunnessa نماینده‌ی علمی WHO در زمینه سرطان زنان و استاد دانشگاه پزشکی BSMMU

در تاریخ 9 آذر ماه سال 1396 دکتر Slim Slama رئیس دپارتمان بیماری‌های غیر‌واگیر سازمان بهداشت جهانی (WHO) و پروفسور Ashrafunnessa استاد دانشگاه پزشکی BSMMU و نماینده‌ی علمی WHO به درخواست سازمان بهداشت جهانی (WHO) با هدف ارزیابی برنامه‌های کنترل سرطان‌ در ایران بازدیدی از پروژه‌های در دست اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته‌اند که به همین منظور این گروه به همراه رئيس اداره پيشگيری از سرطان وزارت بهداشت دکترعلی قنبری مطلق و تیم همراه و مدیر کل محترم آزمایشگاه مرجع دکتر سیامک سمیعی از آزمایشگاه جامع غربالگری HPV شرکت پادیاب طب بازدید نمودند که پس از آن دکتر Slim Slama در دیدار با وزیر محترم بهداشت از عملکرد فوق‌العاده و مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی آزمایشگاه جامع غربالگری قدردانی و آنرا به عنوان الگوی عملی برنامه‌های غربالگری در سایر کشورها عنوان نمود. رئیس گروه بیماری‌های غیر‌واگیر سازمان بهداشت جهانی (WHO) برادامه همکاری این سازمان با برنامه غربالگری و آزمایشگاه جامع غربالگری تاکید نمودند.

بازدید دکتر Slim Slama  رئیس دپارتمان بیماری‌های غیر‌واگیر سازمان بهداشت جهانی
بازدید دکتر Slim Slama  رئیس دپارتمان بیماری‌های غیر‌واگیر سازمان بهداشت جهانی
بازدید دکتر Slim Slama  رئیس دپارتمان بیماری‌های غیر‌واگیر سازمان بهداشت جهانی
بازدید دکتر Slim Slama  رئیس دپارتمان بیماری‌های غیر‌واگیر سازمان بهداشت جهانی
بازدید دکتر Slim Slama  رئیس دپارتمان بیماری‌های غیر‌واگیر سازمان بهداشت جهانی