بازدید دکتر Iacopo Baussano نماینده‌ی علمی دپارتمان Infection and Cancer Epidemiology (ICE) سازمان بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بین‌المللی تحقیقات سرطان AIRC

دکتر Iacopo Baussano در تاریخ 9 آذر ماه سال 1396 از آزمایشگاه جامع غربالگری HPV  شرکت پادیاب طب بازدید نمودند. این دیدار با هدف ارزیابی علمی برنامه‌های غربالگری و کنترل سرطان انجام گرفت. برنامه‌ریزی برای کنترل سرطان در افرادی که از نظر عفونت ویروس‌های پرخطر HPV-16, 18 مثبت تشخیص داده می‌شوند، از حوزه‌های مورد بحث در این دیدار بود. دکتر Iacopo Baussano بر همکاری AIRC در بخش تحقیق و توسعه برنامه غربالگری تاکید نمودند.