بازدید ریاست محترم هیات امنای صرفه جویی ارزی از شرکت پادیاب طب

جناب آقای مهندس سید حسین صفوی رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی ، جناب آقای مهندس زندیه مدیرعامل شرکت آوای پردیس و هیات همراه در تاریخ سوم خرداد ماه 1402 از شرکت پادیاب طب و خطوط تولید آن بازدید نمودند.